Privacy- & cookieverklaring

Brugse Slotenmaker, gevestigd in België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@brugseslotenmaker.be
Brugse Slotenmaker
https://www.brugseslotenmaker.be

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brugse Slotenmaker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

Wij sturen u dus geen reclame, nieuwsbrieven, enquêtes of aanbiedingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brugse Slotenmaker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brugse Slotenmaker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 30 dagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Brugse Slotenmaker kan uw gegevens delen aan partners en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van uw vraag, om de doelen (zie boven) te realiseren, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het handelen van onze partners of derden en hoe ze uw persoonsgegevens verwerken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brugse Slotenmaker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@brugseslotenmaker.be. Brugse Slotenmaker heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virus-, malware scanner, en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • reCAPTCH, is een beveiligingsmaatregel om contactformulieren en login-panels te beveiligen tegen geautomatiseerd indringers zoals spam of bots.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien (mits we ze nog niet hebben verwijdert), te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brugse Slotenmaker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brugseslotenmaker.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, Identiteitskaart Nummer en Rijksregisternummer. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Brugse Slotenmaker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Vlaamse Toezichtcommissie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Brugse Slotenmaker gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Brugse Slotenmaker gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;
Safari:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=en_US;
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
Microsoft Edge:
http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq;

Dit privacybeleid is opgesteld op 24 mei 2018.

Scroll to Top